Byte av låsring

Instruktion för att byta låsring

Replacing the locking ring

Instruction for changing the locking ring