Våra produkter

Våra notställ och väskor tillverkar vi själva. Svenska kvalitet. Lättanvända och mycket uppskattade av kunder sedan 35 år.

Systemet ger dig som enskild musiker eller som orkester allt ni behöver - ställ, väskor, belysning och lampväskor. För blåsigt väder har vi notklämmor och ankare.

 

 

Our products

We make our music stands and bags ourselves. Swedish quality. Easy to use and much appreciated by customers for 35 years.

The system gives You as an individual musician or as an orchestra everything you need - Stands, Bags, Cases, Lighting and Lamp cases. For windy weather we have new Note Clips and Anchors.