Packningsmöjligheter i V4 och V8

Se hur man kan packa notställ, lampor etc på olika sätt

Packing options with V4 and V8

Discover how to pack music stands, lamps etc in different ways