TILLBAKA

Notklämma

För att fästa noterna med vid blåsigt väder. Noterna kan läsas genom klämman.

Artikelnr
NK
Material
Plast
Färg
Transparent
Belastning
Vikt
Mått
140mm
(48 kr)

 

Back

Note clip

To use in windy weather. The music sheets can be read through the see through clip.

Item Id
NK
Material
Plastic
Color
Transparent
Load
Weight
Measurements
140mm
(SEK 48)